Ďakujem Vám za každú pomoc a dar

prispieť môžete na číslo účtu:
SK66 7500 0000 0040 2547 2571
Všetky peniažky použijem na liečenie a o všetkom Vás budem informovať na fanpage.